bureau
Medewerkers01
Medewerkers02

Medewerkers

Het bureau besteedt in het geval van een volledige opdracht bij voorkeur geen delen van het specifieke architectenwerk uit aan derden. Dat betekend dat het architectonisch en bouwkundig ontwerpwerk, de tekeningen in de verschillende fasen, het aanbestedingsgereed maken, de bestektekeningen en de directievoering in eigen beheer worden uitgevoerd. Zo kan de kwaliteit van het uiteindelijk opgeleverde werk het best gegarandeerd worden. Uiteraard werken wij ook regelmatig aan niet-volledige opdrachten, bijvoorbeeld omdat een (professionele) opdrachtgever werkzaamheden verricht.

Ons team bestaat uit:

• 1 architect;
• 1 medewerker (ontwerp);
• 3 – 5 tekenaars / projectleiders;
• 1 secretariaatsmedewerker.