De Aker2

buurtkamer, Amsterdam-West

Een blokje van drie garages in de Th. Dobbestraat wordt verbouwd tot buurtkamer, een klein buurthuisje voor de omwonenden. Het project ligt in de wijk Slotermeer, het eerste naoorlogse uitbreidingsgebied van Amsterdam. Slotermeer wordt gezien als een waardevol gebied, waar bijzondere aandacht moet worden besteed aan het behoud van de stedenbouw en de architectuur uit de wederopbouwperiode. Daarom is in 2006 besloten om het gebied aan te wijzen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. In twee garages komt een ontmoetingsruimte. In de derde garage komen entree, toiletten en een keukentje. Bij het ontwerp hebben wij het oorspronkelijke karakter van de drie garages zoveel mogelijk gerespecteerd. Het dak heeft weer de oorspronkelijke detaillering met aftimmeringen en pannen. De drie garagedeuren hebben weer de oorspronkelijke indeling met drie deurvleugels. Het waren opzij schuivende deuren. Het glas in de deuren ligt in het vlak van het deurhout, waardoor het vlakke karakter van de deuren weer zichtbaar is. Ook zijn de weldorpels weer aangebracht. Kortom, detaillering, zoals in 1954 gebruikelijk was. Dit alles conform de bouwtekenin¬gen van de architect en de bouwkundige handboeken uit die tijd.

adres:
omschrijving:
bruto vloeroppervlak:
ontwerp:
uitvoering:
opdrachtgever:
hoofdaannemer:
projectteam:

Theodorus Dobbestraat 105, Amsterdam
buurthuisje
60m2
1996
2014
De Alliantie Amsterdam
Intersell b.v., Amsterdam
Aad Lambert, Frank Wiegel